Phương pháp giải quyết lỗi 0x80072ef3

Nỗ lực nhận hoặc gửi thư có thể không thành công, vì lỗi 0x80072ef3 xuất hiện. Lý do cho sự thất bại là cài đặt Internet Explorer không chính xác.

Để khắc phục lỗi, hãy làm như sau:

  • Xác minh rằng SSL đã được bật.
  • xóa tất cả các máy chủ proxy;
  • đảm bảo rằng trình duyệt hoạt động trực tuyến vì nó cũng có chế độ ngoại tuyến.

Bài ViếT Thú Vị