Làm cách nào để sửa lỗi FOLDER_INVALID?

Xảy ra lỗi FOLDER_INVALID cho người dùng chương trình ModManager khi họ cố gắng cài đặt sửa đổi cho các trò chơi trong loạt GTA. Nó chỉ ra rằng thư mục được chọn không phù hợp cho các hành động như vậy.

Vấn đề được giải quyết theo cách này:

  • đảm bảo rằng đường dẫn đã chỉ định là chính xác, có lẽ một lỗi đánh máy đã len lỏi vào chính tả;
  • kiểm tra xem trong tài khoản người dùng hiện tại có quyền truy cập để thay đổi các tệp trong thư mục này.

Bài ViếT Thú Vị