Cách giải quyết vấn đề với các tệp trò chơi Mad Max bị thiếu

Một số người dùng báo cáo rằng trò chơi Mad Max ngừng bắt đầu do không có tệp .exe thực thi hoặc một số tệp khác trong thư mục gốc của trò chơi.

Cách dễ nhất để khắc phục vấn đề này là:

  • Mở ứng dụng Steam.
  • Sử dụng các tùy chọn tích hợp, kiểm tra và xác minh bộ đệm và tính toàn vẹn của các tệp trò chơi.
  • Ứng dụng độc lập tải xuống các tệp bị thiếu hoặc tải lại các tệp bị hỏng.
  • Sau đó, bạn có thể bắt đầu lại trò chơi Mad Max mà không gặp vấn đề gì.

Bài ViếT Thú Vị